Hudebník 21. st.

Hodiny a hodiny cvičení nejsou všechno – úspěšný start hudební kariéry je tou nejdůležitější částí profesionálního života každého hudebníka… Získejte včas všechny důležité informace!

Francouzsko-česká hudební akademie v Telči v roce 2016 změnila dlouhodobou strategii a koncept. Ve své základní charakteristice hudební výuky zůstává nezměněna, ale rozšiřuje svůj programový záběr na komplexní výchovu mladého umělce. Nový doplňkový projekt „Hudebník 21. st.“ si klade za cíl postupně připravovat účastníky akademie na úspěšnou uměleckou dráhu – nabídnout jim nejen mistrovské kurzy s předními světovými umělci, ale ukázat jim rovněž cestu k úspěchu a poskytnout jim veškeré nutné informace.

Hudebníci dnes stojí před mnoha novými požadavky i problémy a znalost hudebního průmyslu i cit pro podnikatelské chování jsou pro mladé umělce skutečnou výhodou. Aby v hudebním světě uspěli, musí být z hlediska svého uměleckého záběru všestranní, zároveň si uvědomovat své národní hudební kořeny a svou vlastní uměleckou jedinečnost, být obeznámeni se současnými trendy v oblasti soudobé hudby a své zkušenosti sdílet s mezinárodními umělci… To vše klade na umělce nové nároky a vyžaduje větší informovanost i všestrannost.

Od roku 2016 jsou proto součástí FČHA přednášky hudebního managementu, které se zaměřují na nové trendy, měnící se situaci v evropském kulturním prostředí i dopady globalizačních změn v oblasti hudebního trhu. Výuka má za cíl mladým hudebníkům vysvětlit důležité kroky v budování hudební kariéry a poskytnout poradenství i základní informace týkající se dvou hlavních okruhů – nahrávacího průmyslu a koncertní činnosti. Mladí hudebníci se také dozvědí praktické rady – například jak vyvíjet své vlastní reklamní a PR aktivity.

 

Partner projektu: Donau-Universität Krems

Dunajská univerzita v rakouské Kremži (Donau-Universität Krems) je jednou z prvních a průkopnických institucí v Evropě v oblasti moderního způsobu univerzitního postgraduálního vzdělávání.  Se svými 17.000 absolventy z 90 zemí je jedním z hlavních poskytovatelů postgraduálních studijních kurzů v Evropě. Dunajská univerzita kombinuje téměř 20 let zkušeností s postupným zaváděním vysoce kvalitních inovací a poznatků z oblasti výzkumů a výukových programů. Dnes univerzita využívá bohaté zkušenosti v oblasti moderních výukových programů připravovaných na míru – koncepty Blended Learning (kombinovaná výuka) propojené dle vhodnosti s výukovými moduly e-Learningu a webinářů.

Zcela unikátní je především Centrum aplikovaného hudebního výzkumu (Zentrum für Angewandte Musikforschung) se svým magisterským kurzem hudebního managementu (Master Programme „Music Management“), který byl zahájen v roce 2005 jako zcela první postgraduální výukový program v Evropě. Výuka rozložená do pěti semestrů studenty z řad profesionálních hudebníků i manažerů podporuje v přípravě na úspěšné mezinárodní kariéry v dnešním rychle se měnícím světě hudebního průmyslu.  

Univerzitní Centrum soudobé hudby rovněž nabízí postgraduální studijní programy soudobé hudby, které se zaměřují na hluboké pochopení vývoje hudebních směrů po roce 1945. Ve spolupráci s festivaly soudobé hudby svým studentům z řad aktivních hudebníků i skladatelů rovněž umožňuje rozvíjení schopností praktického hudebního experimentování i hlubšího pochopení hudebních výrazových prostředků soudobých kompozic. Cílem je studentům soudobou hudbu na různých úrovních co nejvíce zpřístupnit tak, aby její interpretace byla pro ně samozřejmostí a mohli tak v rámci své profese samostatně rozvíjet a realizovat nejrůznější projekty soudobé hudby.

Rezidenční skladatel 2019 – Miguel Kertsman

 „Skladatel a hudebník Miguel Kertsman nám přináší hudbu zakořeněnou v evropských tradicích vážné hudby a brazilském folkloru – neuvěřitelnou cestu časem a brazilskou hudební historií… Je to hudba nepopsatelná, která vzdoruje jakékoliv kategorizaci“ (Rolling Stone)

Více informací zde.

 

DEN SOUDOBÉ HUDBY – 15.7.2019

Den soudobé hudby probíhá jako součást projektu „Hudebník 21. st.“ a je spolufinancováno fondem malých projektů Interreg.

Jeho součástí je blok výuky hudebnho managementu s Miguelem Kerstmanem, panelová diskuze na téma nových trendů a interpretace soudobé hudby a dále pak individuální workshopy soudobé hudby. Hlavním partnerem, garantem i poradcem projektu je Dunajská univerzita v Kremži (Donau-Universität Krems) pod vedením ředitelky univerzitního Centra soudobé hudby, Dr. Evy Marie Stöckler.  

Tato přední rakouská univerzita pro celý projekt „Hudebník 21.st.“ doporučuje rezidenční skladatele z řad předních evropských současných osobností. Cílem je studentům soudobou hudbu na různých úrovních co nejvíce zpřístupnit tak, aby její interpretace byla pro ně samozřejmostí a mohli tak v rámci své profese samostatně rozvíjet a realizovat nejrůznější projekty soudobé hudby.

V budoucnu se workshopy soudobé hudby v Telči zaměří především na studium díla hostujícího rezidenčního skladatele. Účastníci tak budou mít možnost navázat společný tvůrčí proces přímo s autorem a díky jeho vedení zcela pochopit jeho hudební řeč. I v letošním roce je naším prvořadým cílem, aby účastníci akademie studovali alespoň část libovolného soudobého díla pro pochopení moderních výrazových prostředků, a využili rovněž možnost tvůrčí práce na vybraných skladbách rezidenčního skladatele. Také letos byl jako rezidenční skladatel v Telči vybrán uznávaný skladatel brazilského původu Miguel Kertsman, který se svým otevřeným přístupem, všeobecným rozhledem a originální působivou hudbou bude sympatickým průvodcem soudobým hudebním světem. Miguel Kertsman je rovněž vedoucím postgraduálního výukového programu hudebního managementu (M.A.) na Dunajské univerzitě v Kremži. Celodenní program Dne soudobé hudby je volně přístupný pro veřejnost.

Proč soudobá hudba v Telči? Slova, která vedou k zamyšlení…

John Cage:

„Nechápu, proč se lidé bojí nových nápadů. Já se bojím těch starých.“

Yefim Bronfman:

Soudobou hudbu miluji. Je to pro mne hudba, která žije, která souvisí s naší dobou, s tím, co prožíváme. Velmi rád objevuji nové. Jsem doslova zvědavý. Soudobá hudba je velmi důležitá. Já osobně cítím, že kontinuita se v hudební tvorbě musí zachovat, jinak hudba jako taková zahyne. Soudobá hudba je ale rovněž nezastupitelná pro osobní umělecký vývoj. Když hrajete soudobou hudbu a vrátíte se k Beethovenovi, vnímáte ho jinak. Uvědomíte si, že Beethoven byl ve své době ještě modernější než dnešní soudobí skladatelé. Genialitu Beethovena, Mozarta a dalších si uvědomíte o to více, když interpretujete hudbu novější a potom se k nim vrátíte. Nemusíme pouze tradičně postupovat hudbou od starších dob k současnosti. Pokud ten proces otočíte a postupujete od současnosti k minulosti, objevíte mnoho nového. Soudobá hudba nasvítí hudbu starší v nových a zvláštních barvách a můžete jí tak pro sebe znovu objevit. Spolupráce se soudobými skladateli mne ale především velmi baví. Nové skladby pro mne píší E.P. Salonen, Jörg Widmann, Brigit Cheng, Magnus Lidberg a další… Spolupráce je také o jakési lidské chemii. Víte, tyto skladatele mám velmi rád také jako přátele, jako lidské bytosti, se kterými si rozumím. Jsou to mimořádné osobnosti a jejich hudba je velmi originální a nezaměnitelná. Nová díla z této spolupráce vzešla z přátelství, vzájemné úcty a vzájemného porozumění.

Alina Ibragimova:

Soudobou hudbu hraji často a ráda. V posledních letech jsem se jí ale příliš nevěnovala a najednou cítím, jak mi to chybí. Mám najednou velkou potřebu jí znovu hrát a možná si nechat některá díla na objednávku zkomponovat. Toužím po něčem novém, po nové řeči a nových impulzech…Chci něco, co opravdu přichází z dnešního světa. Samozřejmě všechna přední díla klasického světového repertoáru jsou stále relevantní i dnes. Ale já mám na mysli hudbu, která skutečně přichází od žijícího člověka, právě nyní! A mám především ráda přípravu světových premiér. Ten pocit vzrušení, že tuto hudbu slyším a hraji poprvé, a navíc jako první. Je to tak vzrušující!  Je to proces, který přichází od samotného skladatele k nám hudebníkům a my jeho hudbu můžeme společně oživit a provést. Je to velmi zábavné.  Proto se mi po soudové hudbě nyní trochu stýská.

(Z rozhovorů někdejší ředitelky FČHA v Telči Markéty Vejvodové s Y. Bronfmanem a A.Ibragimovou pro Český rozhlas a časopis Harmonie)

Repertoár ke studiu:

V roce 2019 FČHA Telč otevírá studium repertoáru soudobé hudby pro všechna díla zkomponovaná po roce 1990. Rezidenční skladatel a vedoucí workshopů Miguel Kertsman účastníky povede k plnému pochopení kompozice i hudební řeči konkrétního díla. Vítané je také studium skladeb Miguela Kertsmana přímo pod autorovým vedením.

Seznam skladeb Miguela Kertsmana doporučených ke studiu:

  •   Four Choros & Lullabies for Flute & Piano
  •   Concerto for flute, strings and percussion (II. Mouvement)
  •   Concerto for Horn & Violin SHOFAR (II. Mouvement)
  •   Duo for Contrabass and Violoncello „STOP IT!“ (I. Mouvement)

Nahrávky ke stažení zde.

Zájemcům o studium skladeb bude notový materiál zaslán.

Partneři
# # # # # # # # # # # # #