O akademii

Francouzsko-česká hudební akademie v Telči byla v roce 1995 založena jako ojedinělý hudební evropský projekt propojující českou a francouzskou kulturu. Zakladatelem projektu je Město Telč, Francouzské velvyslanectví a Francouzský institut v Praze. Od roku 2004 pořádá akademii obecně prospěšná společnost Česko-francouzská akademie Telč, kterou jako jediný zakladatel v roce 2003 založilo Město Telč.

Akademie nabízí studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol z Čech, Francie, Slovenska a dalších zemí mezinárodní mistrovské kurzy, které vedou vynikající čeští a francouzští hudebníci. Od svých počátků akademie koncepčně vychází z propojení evropské tradice francouzské dechové a české smyčcové školy – čeští profesoři vyučují hru na smyčcové nástroje (housle, viola, violoncello – Pavel Šporcl a Jan Talich, Vladimír Bukač, Michal Kaňka) a francouzští profesoři hru na dechové nástroje (flétna, hoboj a lesní roh – C. Cantin, J. L. Capezzali, A. Cazalet). Od roku 2017 je nově zavedena výuka kontrabasu pod vedením Jiřího Hudce a dlouhodobé plány mimo jiné zahrnují otevření třídy klarinetu. Vedle světového repertoáru se výuka rovněž zaměřuje na interpretaci hudby B. Martinů.

Francouzsko-české hudební akademie se každoročně účastní více než padesát studentů z mnoha evropských i mimoevropských zemí, kteří v průběhu kurzů vystupují společně se svými pedagogy na koncertech v sále Panského dvora a Národního památkového ústavu v Telči. Slavnostní koncerty nejlepších účastníků a lektorů budou on-line přenášeny na webových stránkách akademie. Výuka hry na nástroje se zaměřuje na maximální rozvoj sólové hry jednotlivých účastníků. Celková koncepce akademie ale vede k umělecké všestrannosti – rozvíjení komorní hry i orchestrální praxi.

POD ZÁŠTITOU PANA MILANA ŠTĚCHA, PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A PANA JIŘÍHO BĚHOUNKA, HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

Organizační tým

#
Umělecký vedoucí
Prof. Vladimír Bukač
#
Vedoucí produkce
Tereza Pohlreichová
#
Asistentka produkce
Markéta Slížková
Všechny kontakty

Organizační struktura

Zakladatel:
Město Telč

Správní rada:
Václav Jehlička
Miloš Drdácký,
Martina Indrová
Vladimír Bukač
Jan Talich
Alena Štěrbová
Lubomír Zadina
Josef Plucar
Roman Fabeš

Dozorčí rada:
Oldřich Rambousek
Věra Peichlová
Pavel Komín

 

 

Sponzoři
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #