O akademii

Francouzsko-česká hudební akademie v Telči byla v roce 1995 založena jako ojedinělý hudební evropský projekt propojující českou a francouzskou kulturu. Zakladatelem projektu je Město Telč, Francouzské velvyslanectví a Francouzský institut v Praze. Od roku 2004 pořádá akademii obecně prospěšná společnost Česko-francouzská akademie Telč, kterou jako jediný zakladatel v roce 2003 založilo Město Telč.

Akademie nabízí studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol z Čech, Francie, Slovenska a dalších zemí mezinárodní mistrovské kurzy, které vedou vynikající čeští a francouzští hudebníci. Od svých počátků akademie koncepčně vychází z propojení evropské tradice francouzské dechové a české smyčcové školy – čeští profesoři vyučují hru na smyčcové nástroje (housle, viola, violoncello – Pavel Šporcl a Jan Fišer, Vladimír Bukač, Michal Kaňka) a francouzští profesoři hru na dechové nástroje (flétna, hoboj a lesní roh – S. Réty, J. L. Capezzali, A. Cazalet). Vedle světového repertoáru se výuka rovněž zaměřuje na interpretaci hudby B. Martinů.

Francouzsko-české hudební akademie se každoročně účastní více než padesát studentů z mnoha evropských i mimoevropských zemí, kteří v průběhu kurzů vystupují společně se svými pedagogy na koncertech v sále Panského dvora a Národního památkového ústavu v Telči. Slavnostní koncerty nejlepších účastníků a lektorů budou on-line přenášeny na webových stránkách akademie. Výuka hry na nástroje se zaměřuje na maximální rozvoj sólové hry jednotlivých účastníků, stejně tak i na výuku komorní hudby (smyčcové a dechové soubory). Celková koncepce akademie ale vede k umělecké všestrannosti – rozvíjení komorní hry i orchestrální praxi.

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU PANA JAROSLAVA KUBERY, PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, A PANA JIŘÍHO BĚHOUNKA, HEJTMANA KRAJE VYSOČINA.

 

 

Organizační tým

#
Ředitelka
Ing. Marie-Anna Myšíková
#
Umělecký vedoucí
Prof. Vladimír Bukač
#
Vedoucí produkce
Tereza Pohlreichová
#
Asistentka produkce
Markéta Slížková
Všechny kontakty

Organizační struktura

Zakladatel:

Město Telč

Předseda správní rady:

Miloš Drdácký

Místopředseda správní rady:

Roman Fabeš

Členové správní rady:

Lubomír Zadina
Václav Jehlička
Josef Plucar
Jan Talich
Martina Indrová
Vladimír Bukač
Michal Kaňka

Předseda dozorčí rady:

Pavel Komín

Členové dozorčí rady:

Věra Peichlová
Lenka Komůrková

 

 

Partneři
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #