REGISTRACE

Mistrovské kurzy a kurzy komorní hudby Music Academy Telč jsou otevřené všem mladým hudebníkům, ale primárně jsou koncipovány pro studenty konzervatoří a vysokých hudebních škol. Věkový limit účastníků není stanoven. Kurzy akademie koncepčně vychází z propojení evropské tradice francouzské dechové a české smyčcové školy. Letos se tak otevírá 7 tříd – housle, viola, violoncello, flétna, hoboj, lesní roh a komorní hra.

Vážení zájemci, kapacita kurzu je zcela naplněna. Budeme se na Vás těšit v příštím roce!

⇒REGISTROVAT⇐


 

  • CELKOVÁ CENA: 11.850 CZK  (9.850 CZK – při zájmu pro komorní hru) zahrnuje:

» autobusový transfer Praha – Telč (odjezd do Telče 8.3. kolem 14.h, příjezd do Prahy 17.7. kolem 11.h)

» kurzovné sólový nástroj 6.000 CZK – 4 – 5 lekcí (včetně klavírní spolupráce, koncertních vystoupení, transportu z a na letiště)

» kurzovné komorní hra 4.000 CZK (kurzovné pro obojí 6.000 CZK)

» ubytování 4.500 CZK, společné obědy 1.350 CZK

  • VŠECHNY POLOŽKY MOHOU BÝT ZAKOUPENY ODDĚLENĚ (například pokud máte zájem o vlastní ubytování nebo vlastní stravu)
  • studium účastníků z České republiky a Slovenska je z části dotováno akademií
  • záloha na kurzovné je nevratná, vyjma závažných zdravotních či rodinných důvodů nebo POKUD SE AKADEMIE NEZÚČASTNÍ KVŮLI COVIDU-19 – V TOM PŘÍPADĚ BUDE VRÁCENO KURZOVNÉ V PLNÉ VÝŠI
Zálohu 3.000 Kč pošlete (započítává se do celkové ceny), prosím, do 31. května 2023, zbylou částku do 30. června 2023. Uzávěrka přihlášek  30. června 2023.
Číslo účtu pro CZK: 2701574284/2010

IBAN : CZ2520100000002701574284
SWIFT CODE : FIOBCZPPXXX

– jako variabilní symbol vždy uvádějte datum Vašeho narození (např. 03121990)
– jako specifický symbol uveďte 001 (symbol pro mistrovské kurzy)

Do zprávy pro příjemce vždy uvádějte vaše JMÉNO a PŘÍJMENÍ.

Do kurzů budete přijati na základě předložení potvrzení o platbě při zápisu v kanceláři akademie.

AKADEMIE SI VYHRAZUJE PRÁVO NEOTEVŘÍT NĚKTEROU ZE TŘÍD Z DŮVODŮ MALÉHO POČTU ÚČASTNÍKŮ NEBO Z EPIDEMIOLOGICKÝCH DŮVODŮ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDOU PENÍZE REFUNDOVÁNY.

Nejste plnoletí? Nevadí!

PODMÍNKA PŘIJETÍ STUDENTŮ VE VĚKU 16 – 18 LET NA MUSIC ACADEMY TELČ 

Partneři
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury
# # # # # # # # # # #