Mistrovské kurzy

Mistrovské kurzy FČHA v Telči jsou otevřené všem mladým hudebníkům, ale primárně jsou koncipovány pro studenty konzervatoří a vysokých hudebních škol. Věkový limit účastníků ale není stanoven. Kurzy akademie koncepčně vychází z propojení evropské tradice francouzské dechové a české smyčcové školy. Letos se tak otevírá 7 tříd – housle, viola, violoncello, kontrabas, flétna, hoboj a lesní roh. Součástí kurzů jsou také přednášky o hudebním managementu, který je nedílnou součástí hudebníkova života.

CENA PRO NEJLEPŠÍ INTERPRETY HUDBY B. MARTINŮ

Francouzsko-česká hudební akademie v Telči otevírá pravidelnou soutěž o nejlepší interpretaci hudby B. Martinů. Každý pedagog ze své třídy zvolí nejlepšího interpreta hudby B. Martinů a ocení jej finanční cenou 2.000,- Kč.

KURZOVNÉ

  • Účastníci z České republiky a Slovenska: 12.500,- CZK (Studium účastníků z České republiky a Slovenska je částečně dotováno akademií)
  • Účastníci ze zemí EU a mimo EU: 750,- €
  • V ceně je zahrnuto kurzovné, ubytování a strava

 

PODMÍNKA PŘIJETÍ STUDENTŮ VE VĚKU 16 – 18 LET NA FRANCOUZSKO-ČESKOU HUDEBNÍ AKADEMII

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Pro ubytování a stravování jsou zjištěny prostory v Univerzitním centru Telč, které sídlí v krásných prostorech bývalé jezuitské koleje, přímo v historickém jádru města. K dispozici jsou moderní, plně vybavené pokoje a dále také kavárna v malebném prostředí nádvoří a arkád.

Alternativou je nově také ubytování v čerstvě zrekonstruovaném areálu Panský dvůr Telč, který je vzdálen asi 5 minut chůze od náměstí. Jeho součástí je kavárna, výstavní expozice, lanový park a lezecká stěna.

DOPORUČENÉ SKLADBY KE STUDIU

Výuka kurzů se i letos zaměří na interpretaci díla Bohuslava Martinů. Každý z lektorů dále také vybere a ocení jednoho studenta za nejlepší interpretaci skladeb B. Martinů. Vybranému studentovi bude udělena finanční odměna ve výši 2000Kč. Zde je seznam doporučených skladeb:

Skladby pro housle a violu:
– Pět madrigalových stancí pro housle a klavír, H. 297
– Sonáta pro housle a klavír C dur, H. 120, 233
– Rytmické etudy pro housle a klavír, H. 202
– Impromptu pro housle a klavír, H. 166, 233
– Pět krátkých skladeb pro housle a klavír, H. 188, 233
– Arietta pro housle a klavír, H. 188 A, 233
– Sonatina G dur pro housle a klavír, H. 262, 233
– Intermezzo. Čtyři skladby pro housle a klavír, H. 261, 233
– Sonáta pro violu a klavír, H. 355
– Rhapsody – Concerto pro violu a orchestr, H. 337

Skladby pro violoncello:
– Sonáta pro violoncello a klavír č. 1, H. 277
– Sonáta pro violoncello a klavír č. 2, H. 286
– Variace pro violoncello a klavír na slovenskou píseň ,,Kebych já vedela”, H. 378
– Variace na Rossiniho téma pro violoncello a klavír, H. 290

Skladby pro dechové nástroje:
– Sonáta pro flétnu a klavír, H. 306
– Scherzo pro flétnu a klavír (Divertimento 1)
– Koncert pro hoboj a malý orchestr, H. 353

Komorní hra:
– Tři madrigaly (Duo č. 1) pro housle a violu, H. 313
– Duo č. 2 pro housle a violu, H. 331
– Divertimento pro housle, violu a komorní orchestr, H. 215
– Serenáda E dur pro smyčcové nástroje, op. 22
– Trio pro flétnu, violoncello a klavír, H. 300
– Kvartet pro hoboj, housle, violoncello a klavír, H. 315
– Smyčcové kvartety č. 1 – 6 (výběr)

LOKACE

Zkušebny

Univerzitní centrum Telč

Náměstí Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč

Výuka

Základní umělecká škola

Náměstí Zachariáše z Hradce 71, 588 56 Telč

Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Telči

Hradecká 6, 588 56 Telč

Koncerty

Panský dvůr Telč

Zámek Žďár nad Sázavou

Zámek Třebíč

Kostel Velká Lhota

Sponzoři
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #