Mistrovské kurzy

Mistrovské kurzy a kurzy komorní hudby Music Academy Telč jsou otevřené všem mladým hudebníkům, ale primárně jsou koncipovány pro studenty konzervatoří a vysokých hudebních škol. Věkový limit účastníků není stanoven. Kurzy akademie koncepčně vychází z propojení evropské tradice francouzské dechové a české smyčcové školy. Letos se tak otevírá 7 tříd – housle, viola, violoncello, flétna, hoboj, lesní roh a komorní hru. Součástí kurzů jsou také přednášky o hudebním managementu, který je nedílnou součástí hudebníkova života.

CENA PRO NEJLEPŠÍ INTERPRETY HUDBY B. MARTINŮ

Music Academy Telč otevírá pravidelnou soutěž o nejlepší interpretaci hudby B. Martinů. Každý pedagog ze své třídy zvolí nejlepšího interpreta hudby B. Martinů a ocení jej finanční cenou 5.000,- Kč.

KURZOVNÉ

pro účastníky z České republiky a Slovenska

  • kurzovné sólový nástroj 5.600 CZK – kurzovné 4 – 5 lekcí (včetně klavírní spolupráce, koncertních vystoupení, transportu z a na letiště)
  • kurzovné komorní hra 4.000 CZK
  • kurzovné pro obojí 5.600 CZK
  • ubytování 4.500 CZK, společné obědy 1.100 CZK
  • jednotlivé položky lze koupit i odděleně
  • studium účastníků z České republiky a Slovenska je z části dotováno akademií
  • záloha na kurzovné je nevratná, vyjma závažných zdravotních či rodinných důvodů nebo 
  • POKUD SE AKADEMIE NEZÚČASTNÍ KVŮLI COVIDU-19 – V TOM PŘÍPADĚ BUDE VRÁCENO KURZOVNÉ V PLNÉ VÝŠI

Zálohu 3.000 Kč pošlete, prosím, do 10. června 2021, zbylou částku do 30. června 2021. Uzávěrka přihlášek  30. června 2021.

Číslo účtu pro CZK: 2701574284/2010

IBAN : CZ2520100000002701574284
SWIFT CODE : FIOBCZPPXXX

– jako variabilní symbol vždy uvádějte datum Vašeho narození (např. 03121990)
– jako specifický symbol uveďte 001 (symbol pro mistrovské kurzy)

Do zprávy pro příjemce vždy uvádějte vaše JMÉNO a PŘÍJMENÍ.

Do kurzů budete přijati na základě předložení potvrzení o platbě při zápisu v kanceláři akademie.

Nejste plnoletí? Nevadí!

PODMÍNKA PŘIJETÍ STUDENTŮ VE VĚKU 16 – 18 LET NA FRANCOUZSKO-ČESKOU HUDEBNÍ AKADEMII

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Pro ubytování a stravování jsou zajištěny prostory v Univerzitním centru Telč, které sídlí v krásných prostorech bývalé jezuitské koleje, přímo v historickém jádru města. K dispozici jsou moderní, plně vybavené pokoje a dále také kavárna v malebném prostředí nádvoří a arkád.

Alternativou je nově také ubytování v čerstvě zrekonstruovaném areálu Panský dvůr Telč, který je vzdálen asi 5 minut chůze od náměstí. Jeho součástí je kavárna, výstavní expozice, lanový park a lezecká stěna.

DOPORUČENÉ SKLADBY KE STUDIU

Výuka kurzů se i letos zaměří na interpretaci díla Bohuslava Martinů. Každý z lektorů dále také vybere a ocení jednoho studenta za nejlepší interpretaci skladeb B. Martinů. Vybranému studentovi bude udělena finanční odměna ve výši 5.000 Kč. Zde je seznam doporučených skladeb:

Skladby pro housle a violu:
– Pět madrigalových stancí pro housle a klavír, H. 297
– Sonáta pro housle a klavír C dur, H. 120, 233
– Rytmické etudy pro housle a klavír, H. 202
– Impromptu pro housle a klavír, H. 166, 233
– Pět krátkých skladeb pro housle a klavír, H. 188, 233
– Arietta pro housle a klavír, H. 188 A, 233
– Sonatina G dur pro housle a klavír, H. 262, 233
– Intermezzo. Čtyři skladby pro housle a klavír, H. 261, 233
– Sonáta pro violu a klavír, H. 355
– Rhapsody – Concerto pro violu a orchestr, H. 337

Skladby pro violoncello:
– Sonáta pro violoncello a klavír č. 1, H. 277
– Sonáta pro violoncello a klavír č. 2, H. 286
– Variace pro violoncello a klavír na slovenskou píseň ,,Kebych já vedela”, H. 378
– Variace na Rossiniho téma pro violoncello a klavír, H. 290

Skladby pro dechové nástroje:
– Sonáta pro flétnu a klavír, H. 306
– Scherzo pro flétnu a klavír (Divertimento 1)
– Koncert pro hoboj a malý orchestr, H. 353

Komorní hra:
– Tři madrigaly (Duo č. 1) pro housle a violu, H. 313
– Duo č. 2 pro housle a violu, H. 331
– Divertimento pro housle, violu a komorní orchestr, H. 215
– Serenáda E dur pro smyčcové nástroje, op. 22
– Trio pro flétnu, violoncello a klavír, H. 300
– Kvartet pro hoboj, housle, violoncello a klavír, H. 315
– Smyčcové kvartety č. 1 – 6 (výběr)

LOKACE

Zkušebny

Univerzitní centrum Telč

Náměstí Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč

Výuka

Základní umělecká škola

Náměstí Zachariáše z Hradce 71, 588 56 Telč

Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Telči

Hradecká 6, 588 56 Telč

Koncerty

Panský dvůr Telč

Zámek Žďár nad Sázavou

Zámek Třebíč

Kostel Velká Lhota

Partneři
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury
# # # # # # # # # # # # # # # # # #