MistrovskA� kurzy

MistrovskA� kurzy a kurzy komornA� hudby FA?HA v TelA?i jsou otevA�enA� vA?em mladA?m hudebnA�kA?m, ale primA?rnA� jsou koncipovA?ny pro studenty konzervatoA�A� a vysokA?ch hudebnA�ch A?kol. VA�kovA? limit A?A?astnA�kA? nenA� stanoven. Kurzy akademie koncepA?nA� vychA?zA� z propojenA� evropskA� tradice francouzskA� dechovA� a A?eskA� smyA?covA� A?koly. Letos se tak otevA�rA? 6 tA�A�d a�� housle, viola, violoncello, flA�tna, hoboj a lesnA� roh. SouA?A?stA� kurzA? jsou takA� pA�ednA?A?ky o hudebnA�m managementu, kterA? je nedA�lnou souA?A?stA� hudebnA�kova A?ivota.

CENA PRO NEJLEPA�A? INTERPRETY HUDBY B. MARTINA�

Francouzsko-A?eskA? hudebnA� akademie v TelA?i otevA�rA? pravidelnou soutA�A? o nejlepA?A� interpretaci hudby B. MartinA?. KaA?dA? pedagog ze svA� tA�A�dy zvolA� nejlepA?A�ho interpreta hudby B. MartinA? a ocenA� jej finanA?nA� cenou 2.000,- KA?.

KURZOVNA�

pro A?A?astnA�ky z A?eskA� republiky a Slovenska

  • kurzovnA�A�5.600 CZK
  • ubytovA?nA�A�4.000 CZK, celodennA� strava 2.900 CZK
  • jednotlivA� poloA?ky lze koupit i oddA�lenA�
  • studium A?A?astnA�kA? z A?eskA� republiky a Slovenska je z A?A?sti dotovA?no akademiA�

ZA?lohu 1.000 KA?A�poA?lete, prosA�m, do 31. kvA�tna 2018, zbylou A?A?stku do 30. A?ervna 2018.

A?A�slo A?A?tu pro CZK:A�51-952980237/0100

IBAN : CZ24 0100 0000 5109 5298 0237
SWIFT CODE : KOMBCZPPXXX

– jako variabilnA� symbol vA?dy uvA?dA�jte datum VaA?eho narozenA� (napA�. 03121990)
– jako specifickA? symbol uveA?te 001 (symbol pro mistrovskA� kurzy)

Do zprA?vy pro pA�A�jemce vA?dy uvA?dA�jte vaA?eA�JMA�NOA�aA�PA?A?JMENA?.

Do kurzA? budete pA�ijati na zA?kladA� pA�edloA?enA� potvrzenA� o platbA� pA�i zA?pisu v kancelA?A�i akademie.

Nejste plnoletA�? NevadA�!

PODMA?NKA PA?IJETA? STUDENTA� VE VAsKU 16 a�� 18 LET NA FRANCOUZSKO-A?ESKOU HUDEBNA? AKADEMII

UBYTOVA?NA? A STRAVOVA?NA?

Pro ubytovA?nA� a stravovA?nA� jsou zajiA?tA�ny prostory v UniverzitnA�m centru TelA?, kterA� sA�dlA� v krA?snA?ch prostorech bA?valA� jezuitskA� koleje, pA�A�mo v historickA�m jA?dru mA�sta. K dispozici jsou modernA�, plnA� vybavenA� pokoje a dA?le takA� kavA?rna v malebnA�m prostA�edA� nA?dvoA�A� a arkA?d.

Alternativou je novA� takA� ubytovA?nA� v A?erstvA� zrekonstruovanA�m areA?lu PanskA? dvA?r TelA?, kterA? je vzdA?len asi 5 minut chA?ze od nA?mA�stA�. Jeho souA?A?stA� je kavA?rna, vA?stavnA� expozice, lanovA? park a lezeckA? stA�na.

DOPORUA?ENA� SKLADBY KE STUDIU

VA?uka kurzA? se i letos zamA�A�A� na interpretaci dA�la Bohuslava MartinA?. KaA?dA? z lektorA? dA?le takA� vybere a ocenA� jednoho studenta za nejlepA?A� interpretaci skladeb B. MartinA?. VybranA�mu studentovi bude udA�lena finanA?nA� odmA�na ve vA?A?i 2000KA?. Zde je seznam doporuA?enA?ch skladeb:

Skladby pro housle a violu:
– PA�t madrigalovA?ch stancA� pro housle a klavA�r, H. 297
– SonA?ta pro housle a klavA�r C dur, H. 120, 233
– RytmickA� etudy pro housle a klavA�r, H. 202
– Impromptu pro housle a klavA�r, H. 166, 233
– PA�t krA?tkA?ch skladeb pro housle a klavA�r, H. 188, 233
– Arietta pro housle a klavA�r, H. 188 A, 233
– Sonatina G dur pro housle a klavA�r, H. 262, 233
– Intermezzo. A?tyA�i skladby pro housle a klavA�r, H. 261, 233
– SonA?ta pro violu a klavA�r, H. 355
– Rhapsody – Concerto pro violu a orchestr, H. 337

Skladby pro violoncello:
– SonA?ta pro violoncello a klavA�r A?. 1, H. 277
– SonA?ta pro violoncello a klavA�r A?. 2, H. 286
– Variace pro violoncello a klavA�r na slovenskou pA�seA? ,,Kebych jA? vedelaa�?, H. 378
– Variace na Rossiniho tA�ma pro violoncello a klavA�r, H. 290

Skladby pro dechovA� nA?stroje:
– SonA?ta pro flA�tnu a klavA�r, H. 306
– Scherzo pro flA�tnu a klavA�r (Divertimento 1)
– Koncert pro hoboj a malA? orchestr, H. 353

KomornA� hra:
– TA�i madrigaly (Duo A?. 1) pro housle a violu, H. 313
– Duo A?. 2 pro housle a violu, H. 331
– Divertimento pro housle, violu a komornA� orchestr, H. 215
– SerenA?da E dur pro smyA?covA� nA?stroje, op. 22
– Trio pro flA�tnu, violoncello a klavA�r, H. 300
– Kvartet pro hoboj, housle, violoncello a klavA�r, H. 315
– SmyA?covA� kvartety A?. 1 – 6 (vA?bA�r)

LOKACE

Zkušebny

Univerzitní centrum Telč

Náměstí Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč

Výuka

Základní umělecká škola

Náměstí Zachariáše z Hradce 71, 588 56 Telč

Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Telči

Hradecká 6, 588 56 Telč

Koncerty

Panský dvůr Telč

Zámek Žďár nad Sázavou

Zámek Třebíč

Kostel Velká Lhota

Partneři
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #