Veřejné koncerty

22.7. Slavnostní koncert lektorů

19:00 Slavnostní koncert lektorů ve velkém sále Panského dvora v Telči.

23.7.  Za památkami UNESCO Kraje Vysočina I.

18:00 Slavnostní koncert vybraných účastníků v Zadní synagoze Třebíč.

25.7.  Veřejná přehrávka účastníků

19:00 V koncertním sále ZUŠ.

26.7. Slavnostní koncert nejlepších účastníků (on line video přenos)

18:00 Koncert ve velkém sále Panského dvora Telč. Komorní soubory a sólová vystoupení.

27.7. Za památkami UNESCO Kraje Vysočina II.

18:00 Společný koncert lektorů a účastníků. V první polovině vystoupí jednotliví účastníci a komorní uskupení účastníků a lektorů. Ve druhé polovině koncertu vystoupí komorní orchestr účastníků akademie pod vedením Jana Talicha.

28.7. Večerní koncert účastníků

18:00 Večerní koncert účastníků v sále NPÚ Telč. Komorní soubory a sólová vystoupení.

Partneři
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #