Program koncertu profesorů 22.7. zveřejněn!

Sponzoři
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #