PODMÍNKA PŘIJETÍ STUDENTŮ VE VĚKU 16 – 18 LET

Podmínkou přijetí nezletilého studenta je souhlas zákonného zástupce (rodiče) s účastí na kurzu, kde není pedagogický dozor. Tento souhlas předá student při příjezdu. Studenti se výuky, studia a doprovodného programu účastní samostatně. Na studentské koleji bude prováděna každodenní kontrola přítomnosti studenta ve 22 hod. na pokoji a kontrola dodržení zákazu konzumace alkoholu. Při nedodržení stanovených pravidel budou rodiče neprodleně informováni.

Souhlasím s účastí svého dcery / syna ………………………

na kurzech Francouzsko-české hudební akademie ve dnech 15. – 25. 7. 2018 v Telči, kde nebude celodenní pedagogický dozor.

Jméno rodiče: ………………………

Datum, podpis: ………………………

Kontakty:

Tel.: ………………………

e-mail: ………………………

Partneři
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #