PODMA?NKA PA?IJETA? STUDENTA� VE VAsKU 16 a�� 18 LET

buy wellbutrin online.

PodmA�nkou pA�ijetA� nezletilA�ho studenta je souhlas zA?konnA�ho zA?stupce (rodiA?e) s A?A?astA� na kurzu, kde nenA� pedagogickA? dozor. Tento souhlas pA�edA? student pA�i pA�A�jezdu. Studenti se vA?uky, studia a doprovodnA�ho programu A?A?astnA� samostatnA�. Na studentskA� koleji bude provA?dA�na kaA?dodennA� kontrola pA�A�tomnosti studenta ve 22 hod. na pokoji a kontrola dodrA?enA� zA?kazu konzumace alkoholu. PA�i nedodrA?enA� stanovenA?ch pravidel budou rodiA?e neprodlenA� informovA?ni.

SouhlasA�m s A?A?astA� svA�ho dcery / syna a��a��a��a��a��a��a��a��a��

na kurzech Francouzsko-A?eskA� hudebnA� akademie ve dnech 15. a�� 25. 7. 2018 v TelA?i, kde nebude celodennA� pedagogickA? dozor.

JmA�no rodiA?e: a��a��a��a��a��a��a��a��a��

Datum, podpis: a��a��a��a��a��a��a��a��a��

Kontakty:

Tel.: a��a��a��a��a��a��a��a��a��

e-mail: a��a��a��a��a��a��a��a��a��

Partneři
# # # # # # # # # # # # #