Andrea MiltnerovA?

BritskA? taneA?nice a choreografka A?eskA�ho pA?vodu, kterA? A?ije trvale vA�Praze. Narodila se vA�LondA?nA�, kde vystudovala klasickA? i modernA� tanec. Do Prahy pA�iA?la za souborem baletu NA?rodnA�ho divadla. Spolupracuje jako performerka s A�adou domA?cA�ch a zahraniA?nA�ch tvA?rcA?.

JejA� taneA?nA�, sA?lovA� pA�edstavenA� Tanec magnetickA� balerA�nky bylo vybrA?no mezinA?rodnA� komisA� Aerowaves jako jedno z dvaceti prioritnA�ch pA�edstavenA� zA�celkem 438 pA�ihlA?A?enA?ch dA�l z celA� Evropy na rok 2013 a bylo A?spA�A?nA� uvedeno na festivalech: Spring Forward (ZA?rich Tanzt) ve A�vA?carsku, EntrA� Scenen v DA?nsku, Paradiso v Amsterdamu, euro-scene v Lipsku, Unidram Potsdam, Kammermachen Chemnitz, Internationales Tanzfestival v Bonnu, Crossroads v AntwerpA?ch, International Theatre Festival Sibiu v Rumunsku, Plai International Music Festival v TemeA?vA?ru v Rumunsku,Lighting Guerrilla and the City of Women Festival v LublaA?i ve Slovinsku, Manipulate Visual Theatre Festival v Edinburgu, Festival Mondial de Marionnettes de Charleville-MA�ziA?res ve Francii, Kuopio International Dance Festival ve Finsku a do divadel Korzo v Den Haagu, The Place v LondA?nA� a Bristol Old Vic v Anglii. Bylo takA� souA?A?stA� projektu TANEC PRAHA 2013 v regionech a projektu NovA? sA�A? 2013. PA�edstavenA� je dA?le pozvA?no do Victoria vA�KanadA� a na International Teatro a Corte Festival v ItA?lii.

viagra vente libre luxembourg.

JejA� sA?lovA? projekt Fractured se A?A?astnil vA?znamnA?ch, zahraniA?nA�ch festivalA?, jako: European Festival of Contemporary Dance v Polsku (v Bytomu a v KrakovA�), dA?le na euro-scene Leipzig, na festivalu Unidram v Potsdamu a byl pozvA?n do divadla Korzo v Den Haagu. ZA?roveA? byl souA?A?stA� projektu TANEC PRAHA 2012 v regionech a projektu NovA? sA�A? 2012.

JejA� poslednA� sA?lo Tranzmutace vA�reA?ii Jana KomA?rka zA�skalo evropskA? Move-Award 2016 quality label a bylo nominovA?no za inscenaci roku A?eskou taneA?nA� platformou. Je pozvA?no do LublaA?e, do Den Haagu a do A�panA�lska. Bylo souA?A?stA� projektu TANEC PRAHA 2016 vA�regionech.

HlubokA? zA?jem o baroknA� estetiku pA�ivedl Andreu ke spoluprA?ci na rekonstrukci baroknA�ch oper a kA�vlastnA�m projektA?m, kterA� vychA?zejA� zA�historickA�ho vA?zkumu a z analA?zy pohybu, napA�A�klad: BaroknA� tA�lo odhaleno, Pentimento a VertikA?lnA� horizontA?la. Spolupracuje se soubory starA� hudby Collegium 1704 (choreografie filmu Orfeo ed Euridice s Bejunem Mehtou a reA?ie scA�ny z opery v dokumentA?rnA�m filmu BBC: Mozart in Prague: Rolando Villazon on Don Giovanni) a Collegium Marianum jako reA?isA�rka, choreografka a taneA?nice. TanA?ila vA�baroknA�ch operA?ch vA�NA?rodnA�m divadle vA�Praze, vA�baroknA�m divadle vA�A?eskA�m KrumlovA�, na festivalech v NA�mecku, Slovinsku a MaA?arsku. Aszce spolupracovala se zesnulou francouzskou choreografkou FranA�oise Denieau, v jejA�chA? inscenacA�ch A?A?inkovala po celA� Francii vA?etnA� PaA�A�A?e (OpA�ra Comique) a Versailles (OpA�ra Royale), v Lucembursku, ve A�vA?carsku (Lausanne), v LondA?nA� (Barbican) a v MoskvA� (Bolshoi theatre). Loni A?A?inkovala na Musikfestspiele Potsdam Sanssouci vA�opeA�e Armide (Lully). Na podzim pojede do Seoulu sA�Les Arts Florrissants, inscenacA� Rameau a�� MaA�tre A� danser.

V loA?skA� roce Andrea vytvoA�ila choreografii pro operu Arsilda, v produkci Collegia 1704, dirigent VA?clav Luks, reA?isA�r: David Radok. Po A?spA�A?nA� premiA�A�e v SND v BratislavA� se opera hrA?la v Lille, Lucembusku, Caen a Versailles a byla velmi ocenA�na kritikou.

Andrea Miltnerová

Fotogalerie

Partneři
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #