O akademii

Music Academy Telč (dříve Francouzsko-česká hudební akademie v Telči) byla v roce 1995 založena jako ojedinělý hudební evropský projekt propojující českou a francouzskou kulturu. Zakladatelem projektu je Město Telč, Francouzské velvyslanectví a Francouzský institut v Praze. Od roku 2004 pořádá akademii obecně prospěšná společnost Česko-francouzská akademie Telč, kterou jako jediný zakladatel v roce 2003 založilo Město Telč.

Akademie nabízí studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol z Čech, Francie, Slovenska a dalších zemí mezinárodní mistrovské kurzy, které vedou vynikající evropští hudebníci. Od svých počátků akademie koncepčně vychází z propojení evropské tradice francouzské dechové a slovanské smyčcové školy.

Music Academy Telč se každoročně účastní více než padesát studentů z mnoha evropských i mimoevropských zemí, kteří v průběhu kurzů vystupují společně se svými pedagogy na koncertech v sále Panského dvora a Národního památkového ústavu v Telči a dalších sálech v Telči a okolí. Výuka hry na nástroje se zaměřuje na maximální rozvoj sólové hry jednotlivých účastníků, stejně tak i na výuku komorní hudby (smyčcové a dechové soubory). Celková koncepce akademie ale vede k umělecké všestrannosti – rozvíjení komorní hry i orchestrální praxi.

 

Organizační tým

#
Ředitelka
Ing. Marie-Anna Myšíková
#
Umělecký vedoucí
Prof. Vladimír Bukač
#
Vedoucí produkce
BcA. Tereza Pohlreichová
Všechny kontakty

Organizační struktura

Zakladatel:

Město Telč

Předseda správní rady:

Ing. Miloš Drdácký

Místopředseda správní rady:

JUDr. Milan Golas

Členové správní rady:

Mgr. Vladimír Brtník

Mgr. Václav Jehlička

Prof. Vladimír Bukač

Mgr. et. Mgr. Eva Pavlíková, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Makovec

MgA. Jakub Uhlík, Ph.D.

Mgr. Jana Šimková, D.E.S.S., MBA

Předseda dozorčí rady:

Pavel Komín

Členové dozorčí rady:

Ing. Lenka Komůrková

Věra Peichlová

 

 

Partneři
# # # # # # # # # # # # #