Akademie opět získala záštity!

Také letošní kurzy se konají pod záštitou pana Milana Štěcha, předsedy senátu parlamentu České republiky, a pana Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina. Děkujeme!

 

Partneři
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #